Toreth
Toreth  Ref: A0068
Tracks
1. BRYN brynhyfryd. hirgan fach
2. LLAN llanbeblig. morgannwg
3. MERCH merch ei mam
4. IFAN ifansant. twrgwyn
5. AP llawenydd ap tomos. dawns hywel
6. BWTHYN bwthyn fy nain. gorymdaith llangollen. aberdulais
7. MEIDRIM y ferch o feidrim
8. MARGED marged ach ifan (tune: mympwy llwyd)
9. CAER caerllyngoed. glanhafren
10. DÔL tamaid cyntaf: dolfor. croen y ddafad felen
tamaid craidd: wyres ned puw
tamaid diwethaf: y ceiliog gwyn. gavotten
11. DRAEN y draen (tune: llandâff)