From the Beginning
From the Beginning  Ref: Alaw033
CONTENTS
01a Y Fasged Wye (The Basket of Eggs)
01b Y Fasged Wye (The Basket of Eggs)
02a Fuoch Chi 'Rioed yn Morio? (Did you Ever Go Sailing?)
02b Fuoch Chi 'Rioed yn Morio? (Did you Ever Go Sailing?)
03 Dacw Mam yn Dwad (Here Comes Mother) - Tune 3 or 6 - ABRSM Grade 2 List A Item 3
04 Heno, Heno, Hen Blant Bach (Tonight, Tonight, Dear Children)
05 Cysga Di, Fy Mhlentyn Tlws (Sleep, My Pretty Child)
06 Cân y Melinydd (The Miller's Song) - Tune 3 or 6 - ABRSM Grade 2 List A Item 3
07 Ar Hyd y Nos (All Through the Night)
08 Ar Lan y Môr (By the Sea)
09 Y March Glas (The Grey Stallion)
10 Mynd Drot-Drot (Going Trot-Trot)
11 Morio (Sailing)
12 Boneddwr Mawr o'r Bala (A Fine Gentleman from Bala)
13 Twll Bach y Clo (The Little Keyhole)
14 Llwyn Onn (The Ash Grove)
15 Y Deryn Du Sy'n Rhodio'r Gwledydd (The Blackbird that Roams the Countries)